Drong

Projecten

Bouw- en woonrijp maken Doornsteeg fase 2

Projectgegevens

Omschrijving

In opdracht van de Gemeente Nijkerk heeft Drong het bouwrijp en woonrijp voorbereid voor  de nieuwbouwwijk Doornsteeg fase 2.  De uitvoering is in volle gang bezig. Het bouwrijp is grotendeels afgerond, de woningen worden gebouwd en inmiddels is Smink Infra bezig met de uitvoering van het woonrijp maken.

 

 

 

 

 

 

 

Werkzaamheden

Fotogallerij