Drong

Projecten

Bedrijvenpark Medel

Projectgegevens

Omschrijving

Voor Industrieschap Medel heeft Drong de raamovereenkomst opgesteld voor het Bouwrijp maken van het bedrijvenpark Medel. Bedrijvenpark Medel is gelegen in de gemeente Tiel, omzoomd door het Amsterdam-Rijnkanaal en de A15.

Het Industrieschap Medel streeft met de ontwikkeling van Bedrijvenpark Medel twee belangrijke doelstellingen na. Allereerst wil het de werkgelegenheid in de regio behouden en vergroten. Ten tweede wil het Industrieschap het woon- en werkklimaat in Tiel en omstreken verbeteren.

 

Werkzaamheden

De werkzaamheden betreffen het opstellen van een raamovereenkomst en een bijbehorende grondwerktekening uitgewerkt in Civil 3D. Daarnaast heeft Drong het opstellen van de 1e deelopdracht verzorgd.

Het unieke aspect van dit project is dat de looptijd over meerdere jaren plaatsvindt. Het terrein zal uiteindelijk gevuld worden met een diversiteit aan heel veel verschillende bedrijven. Het totale oppervlakte van het in te richten bedrijventerrein is dan ook ongeveer 60 ha en zal in de toekomst nog uitbreiden.

Fotogallerij