Drong
Dat we doordrongen zijn van ons vak blijkt wel uit de mooie projecten waar we dagelijks aan werken. Op deze pagina vindt u aantal gerealiseerde projecten waarmee we u graag laten zien welke toegevoegde waarde Drong kan leveren. Want we laten u de kracht van doorgronden het liefst zelf ervaren. We houden namelijk niet van poespas. We zijn nuchter en doen gewoon wat we zeggen, maar wel met dat beetje extra. En dat blijkt uit de resultaten die we samen met onze klanten hebben behaald!

Rolstoelvoorziening Harderwijk

IMG20220406122612

Om de toegankelijkheid van de binnenstad en de boulevard in Harderwijk voor mindervaliden en rolstoelgebruikers te verbeteren heeft Drong in opdracht van gemeente Harderwijk, het ontwerp en de uitvoeringstekening mogen opstellen voor een rolstoelvoorziening in het talud tussen de aanlegplaatsen en de boulevard. Lees verder »Bekijk project »

Laren Regenklaar

Gemeente Laren heeft de doelstelling om in 2025 bestand te zijn tegen hevige regenbuien. Wanneer er hevige regen valt loopt het riool snel vol wat schade aan woningen tot gevolg kan hebben en dit wil Gemeente Laren voorkomen. Voor dit project heeft de gemeente een team samengesteld en hier is een Masterplan uit voort gekomen. […] Lees verder »Bekijk project »

Herinrichting Winkelcentrum Ellekoot

ellekoot 1

Winkelcentrum Ellekoot in Gemeente Veenendaal wordt momenteel gerenoveerd en krijgt een nieuwe frisse uitstraling. Lees verder »Bekijk project »

Herinrichting Engweg

Herinrichting Engweg

De gemeente Amersfoort wenst het project ‘Engweg en omgeving’, waarbij in een deel van Hoogland een hemelwaterriool wordt bijgelegd en het bestaande riool deels wordt vervangen, voor te bereiden en uit te voeren middels een bouwteam. Drong coördineert de aanbesteding voor het contracteren van een bouwteam aannemer. Lees verder »Bekijk project »

Groot onderhoud N310 Harskamp

DJI_0095

In opdracht van de Provincie Gelderland hebben wij de besteksvoorbereiding mogen verzorgen voor het grootschalig onderhoud aan de N310 (provinciale weg van Otterlo naar Stroe).     Lees verder »Bekijk project »

Herinrichting Houtduiflaan Beuningen

ontwerp 2

Drong heeft opdracht gekregen voor de projectvoorbereiding van de reconstructie van de Houtduiflaan. De weg zal worden voorzien van nieuw asfalt, veilige oversteekplaatsen en vrij liggende fietspaden. De riolering wordt verbeterd en op de kruising met de Burgemeester Geradtslaan wordt er een rotonde gerealiseerd. Lees verder »Bekijk project »

De Rozetten

20200922_072852_resized

De Rozetten zijn onderdeel van een woonwijk in Volendam die eind jaren 60 is gerealiseerd. Uit rioolinspecties is gebleken dat een vervanging of renovatie van het huidige rioolstelsel noodzakelijk was. De gemeente heeft Drong gevraagd voor ondersteuning van de aanbestedingsfase voor het bouwteam. Lees verder »Bekijk project »

Hogekwartier veld 3, 4, 5, 6, 7-8

veld 5

Ten oosten van het centrum van Amersfoort, net over het Valleikanaal, aan weerszijden van de Hogeweg, liggen de wijken Liendert en Schuilenburg. Dit gebied rondom de Hogeweg is het Hogekwartier. Lees verder »Bekijk project »

Bouw- en woonrijp maken Doornsteeg fase 2

Knipsel2

In opdracht van de Gemeente Nijkerk heeft Drong het bouwrijp en woonrijp voorbereid voor Doornsteeg fase 2. Lees verder »Bekijk project »

Rioolberekening Weesperwerf

Afbeelding4

Aannemersbedrijf Roseboom heeft Drong gevraagd om het ontwerp van de riolering verder uit te werken en vervolgens te onderbouwen met een dynamische berekening. Lees verder »Bekijk project »

Herontwikkeling De Hooge Riet

Afbeelding1

De Hooge Riet in Ermelo is een herontwikkeling van Heijmans Vastgoed B.V. Op het historische landgoed worden twee-onder-een-kapvilla’s, terraswoningen en huurappartementen gerealiseerd. Lees verder »Bekijk project »

Rioolberekening ROVC Ede

Afbeelding5

Drong kwam voor de uitdaging te staan om het hemelwater binnen het terrein van ROVC te bergen. Lees verder »Bekijk project »

Bouw- en woonrijp maken Pleisterplaats Soesterberg

IMG_2938

De Pleisterplaats is een nieuwe horecagelegenheid gelegen tegen voormalig vliegbasis Soesterberg. Ten behoeve van deze ontwikkeling is de openbare ruimte rondom het nieuwe restaurant vernieuwd. Lees verder »Bekijk project »

Contractmanagement Frans Jacobsweg en Bloklandseweg

IMG_7254

De Frans Jacobsweg en de Bloklandsweg zijn twee buitenwegen in de gemeente Bunschoten waarvan de bestaande asfaltverharding aan vervanging toe was. Lees verder »Bekijk project »

Advisering en projectbegeleiding HWA-Riool Leusden-Zuid

Afbeelding1

De gemeente Leusden is voornemens om in het noordelijk deel van Leusden Zuid het hemelwater af te koppelen door een HWA-riool aan te leggen naast het bestaande riool. Drong Omgeving en Techniek is gevraagd om te kijken naar de mogelijkheden voor de inpassing van het HWA-riool en mogelijke uitstroompunten. Lees verder »Bekijk project »

Reconstructie N319

N319

Drong voert voor Provincie Gelderland de opdracht uit van de reconstructie van de N319. Lees verder »Bekijk project »

Bensdorp Bussum

Afbeelding1

Drong heeft in opdracht van Bouwbedrijf Noordersluis de besteksvoorbereiding verzorgd voor het openbare gebied en de daktuin van het project Bensdorp. Lees verder »Bekijk project »

Ontwikkeling bestemmingsplan – Groot Agteveld

Afbeelding1

Woningcorporatie De Alliantie ontwikkeld aan de zuidzijde van Achterveld, gemeente Leusden een nieuwbouwwijk van ca. 230 woningen. Lees verder »Bekijk project »

Sloterweg Amsterdam

IMG_20180419_095319

Drong heeft de aanleg van het transportriool tussen ‘Route 1066’ en de bestaande riolering gerealiseerd. Lees verder »Bekijk project »

Uitwerking visie en verkeersplan Centrum Nijkerk

Afbeelding1

Drong verzorgt de benodigde ontwerpen voor de herinrichting van het centrum gebied van Nijkerk. Lees verder »Bekijk project »

Bouwrijp maken bedrijventerrein de Flier

Afbeelding2

Voor de gemeente Nijkerk heeft Drong het bouwrijp maken van het bedrijventerrein De Flier verzorgd. Lees verder »Bekijk project »

Bedrijvenpark Medel

Afbeelding1

Voor Industrieschap Medel heeft Drong de raamovereenkomst opgesteld voor het Bouwrijp maken van het bedrijvenpark Medel. Bedrijvenpark Medel is gelegen in de gemeente Tiel, omzoomd door het Amsterdam-Rijnkanaal en de A15. Lees verder »Bekijk project »

Stationslocatie Mijdrecht

Stationslocatie Mijdrecht

In opdracht van de Gemeente Ronde Venen hebben wij voor de ontwikkellocatie ‘Stationslocatie Mijdrecht’ de technische ondersteuning verzorgd ten behoeve van verkoop (concessiemodel) van de gronden aan een ontwikkelaar. Lees verder »Bekijk project »

Fietstunnels Doornsteeg

AS1-1100x619

Fietstunnels Doornsteeg is de realisatie van een tweetal fietstunnels om de bereikbaarheid en veiligheid voor fietsers te waarborgen. Lees verder »Bekijk project »

Bouw- en woonrijp maken – Doornsteeg fase 1A

IMG_2075

Doornsteeg is een gebied ten westen van Nijkerk en wordt globaal omsloten door de A28 en de N301. In 2016 is er gestart met het bouwrijp maken van Doornsteeg fase 1A. Lees verder »Bekijk project »

Julianaplein Barneveld

IMG_20180405_162504

Aan het Julianaplein in Barneveld bouwt Woningstichting Barneveld 40 nieuwe betaalbare woningen. Lees verder »Bekijk project »

BRM Holzenbosch – fase 1

Foto bouwbord

In Voorthuizen wordt de nieuwe woonwijk Holzenbosch gerealiseerd. Lees verder »Bekijk project »

Reconstructie Stadswal Huissen

In opdracht van Gemeente Lingewaard werken wij aan de reconstructie van de kruising Karstraat-Stadswal-Gochsestraat-Polseweg in Huissen. Lees verder »Bekijk project »

Rioolontwerp Rijnvliet en Leeuwesteyn Utrecht

Rijnvliet-Zuid-715x408

Leidsche Rijn is het grootste nieuwbouw en Vinexproject van Nederland. Tot 2025 worden hier 31.000 woningen gebouwd voor ongeveer 100.000 mensen. Daarnaast worden er ca. 40.000 werkplekken gerealiseerd. Lees verder »Bekijk project »

Bouwrijp en woonrijp maken Valleipark

Valleikanaal

In 2013 is gemeente Leusden begonnen met de voorbereidingen voor de ontwikkeling van Valleipark, een nieuwbouwwijk aan de noordoost kant van Leusden tussen de Liniedijk en het Valleikanaal. Deze wijk, die in drie fases wordt ontwikkeld, bestaat voornamelijk uit tweekappers en vrije kavels. Lees verder »Bekijk project »

Realisatie betonnen fietspad Hessenweg gestart.

Bouwbord Hessenweg

Op 6 maart is de realisatie van een veilige fietsverbinding tussen Achterveld en Amersfoort in de gemeente Leusden van start gegaan. Lees verder »Bekijk project »

Reconstructie rotonde Thorbeckelaan

Afbeelding5

Door de nieuwbouw van evenementenhal Midden Nederland Hallen, in de oksel van afrit ‘Barneveld’ van de A30, is een aanpassing van de infrastructuur noodzakelijk. Lees verder »Bekijk project »

Bouw- en woonrijp maken Vlasbekje Voorthuizen

Afbeelding6

Aan de rand van Voorthuizen heeft de gemeente Barneveld het nieuwbouwplan Vlasbekje ontwikkeld. Lees verder »Bekijk project »

Reconstructie Frieswijkstraat Nijkerk

Afbeelding5

De reconstructie van de Frieswijkstraat in Nijkerk maakt onderdeel uit van de herinrichting van het centrumgebied van Nijkerk. Lees verder »Bekijk project »

Herinrichting oversteek Brinklaan

Afbeelding4

Vanuit de Gemeente Gooise Meren is de vraag ontstaan om in het centrum van Bussum de Brinklaan opnieuw in te richten. Lees verder »Bekijk project »

Herinrichting Havenstraat Bussum

Afbeelding5

Vanuit de Gemeente Gooise Meren is de vraag ontstaan om in het centrum van Bussum de Havenstraat opnieuw in te richten. Lees verder »Bekijk project »

Onderhoudspad IJsseldijk Zutphen

Afbeelding3

Voor de Gemeente Zutphen hebben we asfaltonderhoud uitgevoerd op enkele fietspaden die aansluiten op het onderhoudspad van het Waterschap. Hiervoor diende een reconstructie te worden ontworpen welke wij hebben gerealiseerd.     Lees verder »Bekijk project »

Rotonde Hamburgerweg Ermelo

IMG_9859

Op maandag 5 oktober zijn de werkzaamheden aan de rotonde Hamburgerweg – Oude Telgterweg gestart. Lees verder »Bekijk project »

Eerste bruggen herontwikkelingslocatie voormalige politieacademie Amsterdam bijna gereed

Fietsbrug Pol. academie

Waterbeleving in een hoogwaardige nieuwbouwlocatie in Amsterdam. Hiervoor is door Drong de gehele planvorming voor de buitenruimte verzorgd. Lees verder »Bekijk project »

Aanleg onderhoudsweg IJsseldijk Zutphen nadert oplevering.

Bordbuster

Op onze belangrijke rivierdijken zijn over grotere lengtes verharde wegen aanwezig. Deze wegen zorgen ervoor dat de dijk goed geïnspecteerd en onderhouden kan worden en dat de dijk bij calamiteiten bereikbaar is voor materieel. Op de IJsseldijk in Zutphen nabij de industriehaven was nog geen verharde onderhoudsweg aanwezig. Lees verder »Bekijk project »

Grote belangstelling informatiebijeenkomst Valleipark Leusden

IMG_2426

Op 25 juni zijn de plannen voor de inrichting van het openbare gebied en de Ecologische Verbindingszone langs het Valleipark in Leusden gepresenteerd. Lees verder »Bekijk project »

Feestelijke opening revitalisering Doesburgse wijk Molenveld Zuid

Molenveld 1

Op 29 mei is de totale oplevering van de revitalisering van de wijk Molenveld Zuid in Doesburg door de buurt gevierd. Drong heeft voor dit project de herinrichting van de openbare ruimte verzorgd. Lees verder »Bekijk project »

Opstellen Raamovereenkomsten (OMOP) meerjarig onderhoud asfalt- en elementenverhardingen

Advisering over en opstellen van raamovereenkomsten op basis van overeenkomsten met open posten voor het meerjarig onderhoud van asfaltverhardingen en elementenverhardingen. Lees verder »Bekijk project »

Uitbreiding gemeentewerf Oude IJsselstreek

IMG_0753

Het opslagterrein van de gemeentewerf van Oude IJsselstreek was in 2013 aan uitbreiding toe. Lees verder »Bekijk project »

Herontwikkelingsproject Ganskuijl te Amersfoort

Ganskuij IP

Het gebied De Ganskuijl – Gasthuislaan in Amersfoort wordt in de komende jaren herontwikkeld en geherstructureerd. Drong Omgeving & Techniek verzorgt de voorbereiding van het openbaar gebied. Lees verder »Bekijk project »

Civieltechnische projectleiding en directievoering Gemeente Lingewaard

Angeren 3

Detachering van een civieltechnisch projectleider / directievoerder voor diverse projecten in de gemeente Lingewaard. Lees verder »Bekijk project »

Detachering projectleider gemeente Ede

Projectleiding van het project Parklaan en advisering voor de afdeling beheer en onderhoud van de gemeente Ede. Lees verder »Bekijk project »

Landschapspark De Schans te Westervoort

de-schans-5

In Westervoort is nieuwbouwproject ‘De Schans’ ontwikkeld. Onderdeel van deze ontwikkeling is het herstellen van het voormalige verdedigingswerk in het gebied. Lees verder »Bekijk project »

Rioolreconstructie en herinrichting Bruntstraat, Neering Bogelstraat en Nijverheidsstraat te Terborg

Bruntstraat tek 1

Projectvoorbereiding van de rioolreconstructie en de herinrichting van drie woonstraten in de Achterhoekse plaats Terborg. Lees verder »Bekijk project »

Bouwrijp maken bedrijventerrein Arkerpoort te Nijkerk

IMG_2332

Direct aan de A28 wordt in Nijkerk het bedrijventerrein Arkerpoort ontwikkeld. Gezien de prominente ligging wordt een hoge beeldkwaliteit nagestreefd. Lees verder »Bekijk project »

N315 – Needseweg

IMG_2766

Drong Omgeving & Techniek heeft de volledige besteksvoorbereiding verzorgt voor de reconstructie van een deel van de N315 en de aanleg van een nieuwe rotonde. Lees verder »Bekijk project »

Reconstructie Coenensparkstraat, Contrescarp, spooronderdoorgang en Kruising IJsselkade – Stationsplein

IMG_0626

Op basis van onze EMVI-inschrijving heeft Drong Omgeving & Techniek de voorbereiding mogen verzorgen voor het project ‘Reconstructie Coenensparkstraat, Contrescarp, spooronderdoorgang en Kruising IJsselkade – Stationsplein’. Lees verder »Bekijk project »

Herstructurering Vogelbuurt

IMG_6365

In opdracht van de gemeente Oude IJsselstreek heeft Drong inmiddels de besteksvoorbereiding verzorgd voor 3 fases van de herstructurering.
De herinrichting van de openbare ruimte valt samen met het opknappen van bestaande woningen en realiseren van nieuwbouw. Lees verder »Bekijk project »

Herinrichting van Goghlaan en omgeving te Nijkerk

IMG_2052

De Van Goghlaan en omliggende wegen zijn onderdeel van een wijk uit de jaren 60. De verhardingen zijn aan vervanging toe, de parkeergelegenheid voldoet niet meer aan de huidige parkeernormen en de groenstructuur binnen de wijk dient gerenoveerd te worden. Lees verder »Bekijk project »

Reconstructie Mooksebaan

WP_000242

De Mooksebaan is een van de twee gebiedsontsluitingswegen om Groesbeek te bereiken. Voor de grootschalige reconstructie van de bovengrondse infrastructuur heeft Drong de besteksvoorbereiding verzorgd. Lees verder »Bekijk project »

Rotonde Rijksstraatweg / Rijksstraatweg rotonde MFC

WP_001523

Voor de gemeente Geldermalsen heeft Drong Omgeving & Techniek de voorbereiding uitgevoerd voor een tweetal projecten.
De Rijksstraatweg vormt de verbindende factor tussen beide projecten Lees verder »Bekijk project »

Raambestek bouwrijp maken Bedrijventerrein A12 (BTA12)

IMG_0421

Projectvoorbereiding van de uitbreiding van het bedrijventerrein BTA12 in Ede. Lees verder »Bekijk project »

Projectleiding aanleg glasvezelnetwerk gemeente Bussum

download

Namens de gemeente Bussum heeft Drong Omgeving & Techniek de projectleiding verzorgt voor aanleg van het glasvezelnetwerk van contractfase tot en met beheerfase. Lees verder »Bekijk project »

Herontwikkeling Orion te Amersfoort

IMG_1314

Herontwikkeling van seniorenwoningen tot appartementengebouwen met ondergrondse parkeergarage en dekinrichting. Lees verder »Bekijk project »